Audyt bezpieczeństwa
Wdrożenie dokumentacji odo
Szkolenia otwarte i zamknięte
Outsourcing funkcji ABI

Polityka Prywatności

Strona główna Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka dotyczy serwisu abinfo.pl administrowanego przez fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach przedsięwzięcia prowadzonego w formie StartUpu: ABInfo – Ochrona Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z serwisu abinfo.pl, w szczególności dostęp do treści publikowanych na stronach serwisu nie wymaga rejestracji.
 3. Administrator zastrzega jednak prawo wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności serwisu np. dostęp do bonusowych treści dla subskrybentów.
 4. Dostęp do treści, o których mowa w pkt. 2 i 3 jest darmowy.
 5. Serwis może pozyskiwać informacje o Użytkownikach na dwa sposoby:
  • dobrowolne podanie danych w formularzach
  • pliki Cookies (tzw. „Ciasteczka”)

Dane w formularzach

 1. Dane w formularzach podawane są dobrowolnie przez Użytkownika
 2. Informacje podawane w formularzach służą do realizacji celów związanych z działalnością StartUpu ABInfo – Ochrona Danych Osobowych, w szczególności do:
  • rejestracji Użytkownika na szkolenie
  • zapisu Użytkownika na usługę Newsletter
 3. Administrator może przetwarzać dane wyłącznie po uzyskaniu oddzielnej zgody Użytkownika na każdy z celów przetwarzania.
 4. Regulamin uczestnictwa w szkoleniu jest dostępny w serwisie abinfo.pl na stronie szczegółów konkretnego szkolenia.
 5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom inaczej niż na podstawie Art. 31 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Newsletter

 1. Przedmiotem usługi jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez serwis abinfo.pl na adres użytkownika podany podczas procesu rejestracji, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletterem.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. Każdy zapisany do usługi użytkownik, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmian swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji poprzez kontakt drogą mailową z działem technicznym na adres pomoc@abinfo.pl bądź całkowite usunięcie danych i wykreślenie z listy Subskrybentów poprzez kliknięcie linku rezygnacji z usługi załączanego do każdej wysyłanej w ramach usługi wiadomości.
 4. Subskrybent poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka checkbox – akceptuje warunki niniejszej Polityki i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0 poz. 922) przez usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej Polityki i świadczonych na jej podstawie usług.
 5. Administratorem danych osobowych w zbiorze danych „Newsletter” jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, w ramach przedsięwzięcia prowadzonego w formie StartUpu: ABInfo – Ochrona Danych Osobowych. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez administratora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.
 6. Zamówienie usługi Newsletter jest jednoznaczne również ze zgodą Subskrybenta na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0 poz. 1030).
 7. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika („Subskrybenta”), po aktywacji usługi.
 8. Usługa zostaje aktywowana w momencie potwierdzenia przez użytkownika zapisania się, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego przesłanego w wiadomości powitalnej, wysłanej na adres podany w procesie rejestracji.
 9. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty rejestracji.
 10. Newsletter zawiera w szczególności, opis oferty handlowej, informacje o promocjach i terminach szkoleń organizowanych przez Administratora.
 11. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: pomoc@abinfo.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 12. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pliki Cookies

 1. Serwis abinfo.pl nie zbiera bez zgody Użytkownika żadnych informacji z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies są to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Użytkownik może zabronić odbierania plików Cookies, przez co pozostanie anonimowy, natomiast może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu abinfo.pl.
 6. Wyłączenie opcji przyjmowania plików Cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie abinfo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp może wymagać logowania.
 7. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików Cookies oraz określenia zakresu zapisywanych Cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 8. Serwis abinfo.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 9. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
 10. W ramach serwisu abinfo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Masz pytanie?
Chętnie odpowiemy.