Rejestracja numerów na kartę a dane osobowe.

Zgodnie z Ustawą o działaniach antyterrorystycznych z dn. 25 lipca 2016 r. każdy z operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi telefonii komórkowej musi prowadzić rejestr abonentów korzystających z ich usługi.

Dotychczas, operatorzy przetwarzali dane osobowe klientów, na podstawie umów w usłudze abonamentowej. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych wprowadziła również obowiązek rejestracji numerów na kartę.