Audyt bezpieczeństwa
Wdrożenie dokumentacji odo
Szkolenia otwarte i zamknięte
Outsourcing funkcji ABI

Audyt Bezpieczeństwa

Strona główna Usługi Audyt Bezpieczeństwa

Skuteczny audyt bezpieczeństwa ma na celu zbadanie, czy wdrożone środki, prowadzące do efektywnej ochrony danych Twojej organizacji i Twoich klientów, są umiejętnie zarządzane i czy osiągane zostają właściwe efekty.

Nasze działania

Audyt bezpieczeństwa jest pierwszym etapem budowania skutecznego systemu ochrony danych. Na podstawie przeprowadzonych badań określamy potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie skutecznego zabezpieczenia informacji. Weryfikujemy funkcjonowanie przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi. Sprawdzamy funkcjonowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i znajomość tych przepisów wśród osób zaangażowanych w przetwarzanie danych. Badamy podmioty współpracujące pod kątem zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa do kategorii powierzonych im danych.

audyt bezpieczeństwa

Prowadzimy audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, podczas którego weryfikacji poddany zostaje m. in. system antywirusowy, system antyspamowy, system tworzenia kopii zapasowych czy system zasilania awaryjnego. Ponadto prowadzimy audyt infrastruktury informatycznej, którego celem jest inwentaryzacja faktycznego stanu zasobów IT oraz procedur i mechanizmów funkcjonowania działu IT.

Co daje audyt bezpieczeństwa?

Cel
  • Określenie sektorowych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie jednostki.
  • Sprawdzenie funkcjonującej w przedsiębiorstwie dokumentacji ochrony danych osobowych.
  • Weryfikacja wypełniania obowiązków administratora danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Sprawdzenie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie pod kątem wymagań technicznych i organizacyjnych.
  • Weryfikacja stanu zabezpieczeń Procesora pod kątem bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania powierzonych danych.
  • Analiza skuteczności działania systemów IT.
  • Weryfikacja procedur utrzymania ciągłości działania.
  • Inwentaryzacja faktycznego stanu zasobów IT oraz procedur i mechanizmów funkcjonowania działu IT.
Korzyści

Kompleksowe zbadanie przedsiębiorstwa pod kątem bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych. Określenie krytycznych obszarów przetwarzania danych, które należy jak najszybciej zabezpieczyć.

Pełen raport z audytu, który jest podstawą do budowania skutecznego systemu bezpieczeństwa lub modernizacji istniejącego.

Masz pytanie?
Chętnie odpowiemy.