Audyt bezpieczeństwa
Wdrożenie dokumentacji odo
Szkolenia otwarte i zamknięte
Outsourcing funkcji ABI

Dokumentacja ODO

Strona główna Usługi Dokumentacja ODO

Dokumentacja ochrony danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jest przy tym instrukcją postępowania, która ułatwia wykonywanie czynności związanych z prawidłowym przetwarzaniem danych.

Nasze działania

Tworzymy wymaganą prawem dokumentację, zgodną z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Opisujemy procedury postępowania w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa m. in.: kontrola dostępu, klasyfikacja informacji, polityka czystego biurka i czystego ekranu, wykorzystywanie urządzeń mobilnych, procedura tworzenia kopii zapasowych, zabezpieczenia kryptograficzne.

dokumentacja ochrony danych osobowych

Przygotowujemy zgodne z prawem upoważnienia oraz klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych. Weryfikujemy dokumenty pod kątem spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Tworzymy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia i kontroli prawidłowego przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne.

Co daje dokumentacja ochrony danych osobowych?

Cel
  • Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Udokumentowanie czynności przetwarzania danych osobowych.
  • Możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
Korzyści

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych pozwala na uregulowanie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych. Pomaga osobom upoważnionym w wykonywaniu obowiązków służbowych w sposób efektywny i bezpieczny. Wdrożenie dokumentacji jest absolutnym minimum systemu bezpieczeństwa i pierwszym elementem podlegającym kontroli organu nadzorczego.

Masz pytanie?
Chętnie odpowiemy.