Audyt bezpieczeństwa
Wdrożenie dokumentacji odo
Szkolenia otwarte i zamknięte
Outsourcing funkcji ABI

Outsourcing funkcji ABI

Strona główna Usługi Outsourcing funkcji ABI

Prawidłowe przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji może być długotrwałe i kosztowne. Rozwiązaniem tego problemu jest przekazanie tych obowiązków firmie zewnętrznej jako outsourcing funkcji ABI, której specjaliści od razu zaczynają działać na Twoją korzyść.

Nasze działania

Na podstawie umowy przejmujemy obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych. W ramach usługi realizujemy sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz opracowujemy sprawozdania w tym zakresie. Dokonujemy sprawdzeń dla administratora danych oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Nadzorujemy opracowanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Outsourcing funkcji abi

Trzymamy pieczę nad prawidłowym przestrzeganiem zasad określonych we wdrożonej dokumentacji. Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Organizujemy cykliczne szkolenia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych. Jesteśmy punktem kontaktowym w korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz reprezentujemy administratora danych osobowych podczas prowadzonej przez GIODO kontroli.

Co daje outsourcing funkcji ABI?

Cel
  • Przekazanie obowiązków ochrony danych osobowych specjalistom.
  • Zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa.
  • Weryfikacja opracowania i kompletności dokumentacji przetwarzania danych.
  • Sprawdzenie zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Określenie stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  • Kontrola zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych.
  • Podnoszenie poziomu wiedzy osób upoważnionych do przetwarzania danych.
  • Weryfikacja przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych.
Korzyści

Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji w ramach usługi outsourcing funkcji ABI zwalnia administratora danych osobowych z części obowiązków wynikających z przepisów prawa jak choćby zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Pozwala rozpocząć wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji praktycznie z dnia na dzień bez inwestycji czasu potrzebnego na wyszkolenie pracownika czy przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Masz pytanie?
Chętnie odpowiemy.